ตั้งเวลาปิดคอม Shutdown และ Restart คอมพิวเตอร์อัตโนมัติด้วย Task Scheduler

บางครั้งเราอาจจะต้องการตั้งเวลาปิดคอมเองหรือรีสตาร์ทเองตามเวลาที่เราต้องการ วันนี้ผมมีวิธีการตั้งค่าให้เครื่องสามารถ Shutdown และ Restart เองได้ตามเวลาที่ต้องการมาฝากกันครับ

1. เปิดโปรแกรม Task Scheduler

วิธีตั้งเวลา Shutdown และ Restart คอมพิวเตอร์อัตโนมัติด้วย Task Scheduler

2. เลือก Create Basic Task

วิธีตั้งเวลา Shutdown และ Restart คอมพิวเตอร์อัตโนมัติด้วย Task Scheduler

3. ตั้งชื่อ Task โดยจะตั้งว่าอะไรก็ได้ให้เราเข้าใจ โดยในที่นี้ผมจะตั้งว่า Shutdown PC จากนั้นกดปุ่ม Next

วิธีตั้งเวลา Shutdown และ Restart คอมพิวเตอร์อัตโนมัติด้วย Task Scheduler

4. เลือกรูปเวลาที่ต้องการให้คำสั่งทำงาน เช่น ทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน โดยในที่นี้ผมจะเลือกเป็นทุกวัน (Daily) ครับ จากนั้นกดปุ่ม Next

วิธีตั้งเวลา Shutdown และ Restart คอมพิวเตอร์อัตโนมัติด้วย Task Scheduler

5. ตั้งวันเวลาเริ่มต้นที่จะให้ทำงาน และความถี่ในการทำงาน จากนั้นกดปุ่ม Next

วิธีตั้งเวลา Shutdown และ Restart คอมพิวเตอร์อัตโนมัติด้วย Task Scheduler

6. เลือก Start a program จากนั้นกดปุ่ม Next

วิธีตั้งเวลา Shutdown และ Restart คอมพิวเตอร์อัตโนมัติด้วย Task Scheduler

7.  ที่บรรทัด Program/script: ให้ใส่ “C:\Windows\System32\shutdown.exe” และบรรทัด Add arguments (optional): ให้ใส่ค่าที่ต้องการดังนี้

  • /s คือพารามิเตอร์สั่งปิดเครื่อง
  • /r คือพารามิเตอร์สั่ง restart เครื่อง

และต่อท้ายด้วยตัวเลขว่าให้ทำงานหลังจากนี้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ เช่น

  • /s 0 คือ ให้ปิดเครื่องทันที
  • /r 10 คือ ให้ Restart เครื่องในอีก 10 วินาที

จากนั้นให้กดปุ่ม Next และต่อด้วย Finish ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการตั้งเวลาปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทเครื่องครับ

วิธีตั้งเวลา Shutdown และ Restart คอมพิวเตอร์อัตโนมัติด้วย Task Scheduler7

 

 

Loading