พาสาวสวยไปนั่งรถเล่น

มิถุนายน 18, 2023 0

Checkpoint : majicmixRealistic_v6 Prompt : ((Best quality)), ((masterpiece)), ((highly intricate details)), 1girl, nsfw, horny, orgasm, smiling, beautiful teeth, sensual, naughty, earrings, strong eyeliner, heavy make-up, ponytail, brown hair, in car, <lora:add_detail:1.3>, […]

Loading

Headset & Me

มิถุนายน 16, 2023 0

Checkpoint : majicmixRealistic_v6 Prompt : (masterpiece:1.2), (ultimate quality:1.2), (official art:1.2), (flawless face beauty:1.0), (beautiful:1.1), (aesthetic:1.2), (1girl), extremely detailed, highest detailed, (detailed skin texture, realism skin, realistic skin:1.0),ful bod […]

Loading

อินเดียสไตล์

มิถุนายน 14, 2023 0

Checkpoint : majicmixRealistic_v6 Prompt : (masterpiece:1.2), (ultimate quality:1.2), (official art:1.2), (flawless face beauty:1.0), (beautiful:1.1), (aesthetic:1.2), (1girl), extremely detailed, (fractal art:1.3), highest detailed, (colorful:1.2), (over the hip shot:0.9), (defu […]

Loading

เด็กติดเกมส์คนหนึ่ง

มิถุนายน 12, 2023 0

Checkpoint : majicmixRealistic_v5 Prompt Best quality, masterpiece, ultra high res, (photorealistic:1.4), raw photo, ,shiny skin, dramatic lighting,<lora:koreanDollLikeness_v15:0.5> <lora:taiwanDollLikeness_v10:0.2>, (best quality top quality, masterpiece), beautiful […]

Loading

Spidergirl

มิถุนายน 5, 2023 0

Checkpoint : majicmixRealistic_v4 Prompt : Best quality, masterpiece, ultra high res, (photorealistic:1.4), raw photo, , (((full body))),shiny skin, dramatic lighting,spiderman Girl, <lora:koreanDollLikeness_v15:0.5> <lora:taiwanDollLikeness_v10:0.2>,slender,big breas […]

Loading

วิธีติดตั้ง Stable Diffusion Web UI บน Google Colab แบบละเอียด

พฤษภาคม 29, 2023 0

วิธีติดตั้ง Stable Diffusion Web UI บน Google Colab แบบละเอียด สำหรับวาดภาพด้วย AI สามารถใช้ได้กับทุกอุปกณ์ผ่าน Web Browser โดยผู้ที่ใช้นั้นจะต้องมีบัญชั Gmail เพื่อใช้งาน Google Drive ซึ่งหากเป็นบัญชีที่มีพื้นที่เยอะๆ เช่น บัญชี Premium ก็จะใช้งานได้เต็มที่หน่อย เพราะจะสามารถโหล […]

Loading