สร้าง Shortcut เพื่อลิ้งค์ไปยังที่ต่างๆไว้ที่เมนูคลิกขวา

เวลาที่เราคลิกขวาที่วินโดว์จะมีเมนูต่างๆของ Windows ออกมาเพื่อให้เราใช้งาน ซึ่งเมนูนี้เราสามารถเพิ่มเพื่อใช้เปิดโปรแกรมต่างๆเพิ่มเข้าไปได้เพื่อให้เราทำงานได้สะดวกมากขึ้น

7

วิธีเพิ่มเมนู

  1. เปิดโปรแกรม Registry Editor1
  2. คลิกเข้าไปตามคีย์ย่อย HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell2
  3. คลิกขวาที่คีย์ shell เลือกคำสั่ง New > Key แล้วตั้งชื่ออะไรก็ได้ โดยชื่อนี้จะปรากฎที่เมนูคลิกขวา3
    4
  4. คลิกขวาที่คีย์ที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้ เลือกคำสั่ง New > Key เพื่อสร้างคีย์ย่อยอีกระดับ โดยตั้งชื่อเป็น command5
  5. ที่ช่องหน้าต่างด้านขวา ให้ดับเบิลคลิกที่ค่ารีจิสทรี (Default) แล้วพิมพ์พาธตำแหน่งเป้าหมายลงในช่อง Value data: เช่น C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe6
  6. คลิกปุ่ม OK

เพียงเท่านี้เราก็จะได้เมนูส่วนตัวเอาไว้ใช้งานแบบง่ายๆแล้วครับ

7

Loading