วิธีติดตั้ง Stable Diffusion Web UI บน Google Colab แบบละเอียด

วิธีติดตั้ง Stable Diffusion Web UI บน Google Colab แบบละเอียด สำหรับวาดภาพด้วย AI สามารถใช้ได้กับทุกอุปกณ์ผ่าน Web Browser โดยผู้ที่ใช้นั้นจะต้องมีบัญชั Gmail เพื่อใช้งาน Google Drive ซึ่งหากเป็นบัญชีที่มีพื้นที่เยอะๆ เช่น บัญชี Premium ก็จะใช้งานได้เต็มที่หน่อย เพราะจะสามารถโหลด Model มาใส่ได้เยอะๆ แต่ถ้าเป็นบัญชีฟรีก็ใช้ได้เช่นกัน แต่อาจโหลด Model มาใส่ได้น้อยหน่อย

วิธีการติดตั้ง

  1.  สมัครบัญชี Gmail เพื่อใช้งาน Google Drice ที่ https://www.gmail.com
  2. ไปที่ https://github.com/camenduru/stable-diffusion-webui-colab/tree/drive?fbclid=IwAR00vep18zx7TCqVTxpxGe68LbFDAO7cieDJnLpVPKAwGiI0pSe80k3cHRo
  3. เลือก Open in colab (อันแรก)
  4. จะมีหน้าเว็บใหม่เปิดขึ้นมา ให้กดปุ่มนี้
  5. หากมีป๊อปอัพขึ้นมาให้กดอนุญาตไปเรื่อยๆ
  6. รอจนขึ้นคำว่า Installed จะเป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้ง
  7. ไปที่ https://github.com/camenduru/stable-diffusion-webui-colab/tree/drive?fbclid=IwAR00vep18zx7TCqVTxpxGe68LbFDAO7cieDJnLpVPKAwGiI0pSe80k3cHRo อีกครั้งแล้วกด Open in colab (อันที่ 2)
  8. จะมีหน้าเว็บใหม่เปิดขึ้นมา ให้กดปุ่มนี้
  9. รอจนโหลดเสร็จ จะมีลิงค์ขึ้นมา 3 ลิงค์ กดอันไหนก็ได้

Loading