แก้ปัญหา ไลน์ไม่แจ้งเตือน

หากคุณพบว่าแอปพลิเคชันไลน์ (Line) ไม่แจ้งเตือนในอุปกรณ์ของคุณ ลองทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาได้

  1. ตรวจสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน: เริ่มต้นด้วยการเข้าไปยังการตั้งค่าของแอปไลน์บนอุปกรณ์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งานการแจ้งเตือนทั้งหมดที่คุณต้องการ อาจมีการตั้งค่าที่ผิดพลาดหรือการปิดใช้งานการแจ้งเตือนบางส่วนที่ทำให้คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือน
  2. ตรวจสอบการตั้งค่าระบบแจ้งเตือน: ในระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์คุณ (เช่น Android หรือ iOS) ให้ตรวจสอบการตั้งค่าการแจ้งเตือนทั้งหมด แน่ใจว่าคุณไม่ได้ปิดใช้งานการแจ้งเตือนของแอปไลน์หรือปิดเสียงแจ้งเตือนของอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน
  3. ตรวจสอบการอัปเดตแอปไลน์: ตรวจสอบในร้านค้าแอปของอุปกรณ์ของคุณว่ามีการอัปเดตล่าสุดของแอปไลน์หรือไม่ การอัปเดตแอปไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือน
  4. ตรวจสอบการจัดการพลังงาน: บางครั้งการจัดการพลังงานบนอุปกรณ์อาจจำกัดการทำงานของแอปพลิเคชัน ลองตรวจสอบว่ามีการตั้งค่า

Loading