โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี – SBAC นนทบุรี

โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี หรือ SBAC นนทบุรี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อยู่ในเครือเดียวกับโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ หรือ SBAC สะพานใหม่, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา

sbac นนทบุรี
sbac นนทบุรี

SBAC นนทบุรี เปิดสอน 2 ระดับ คือ ปวช. และ ปวส. ในหลักสูตรดังต่อไปนี้

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
  • คอมพิวเตอร์กราฟิค (Computer Graphic)
  • การบัญชี (Accounting)
  • การขาย (Selling)
  • ภาษาต่างประเทศ (Foreign Language)
  • การท่องเที่ยว (Hotel and Tourism)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การโรงแรม,เชฟนานาชาติ
 • ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
  • คอมพิวเตอร์กราฟิค (Computer Graphic)
  • การบัญชี (Accounting)
  • การตลาด (Marketing)
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business for English)
  • การท่องเที่ยว
  • การโรงแรม,เชฟนานาชาติ

ข้อมูลการติดต่อ

 • ที่อยู่ : 49/178 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทุบรี 11000
 • โทรศัพท์ : 0-2589-1133
 • โทรสาร : 0-2589-9889
 • E-Mail : [email protected]
 • แผนที่ : https://goo.gl/maps/VCtGr3xbhgNsyDxj9

Loading