วัดไชยวัฒนาราม วัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

เดินถ่ายรูปเล่นยามเย็นที่ “วัดไชยวัฒนาราม” วัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

DSC_0184

วัดไชยวัฒนาราม สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าปราสาททอง สมัยอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านป้อม อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทางฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมือง เคยเป็นที่อยู่ของพระราชมารดาของพระเจ้าปราสาททอง ที่ได้สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระองค์จะเสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์ พระเจ้าปราสาททอง สร้างวัดไชยฯ ขึ้นเพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายให้พระราชมารดา

DSC_0188-2

สิ่งที่น่าสนใจในวัดไชยวัฒนาราม

  1. ปรางค์ประธาน ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของพื้นที่ ฐานประทักษิณ
  2. ปรางค์บริวาร คือปรางค์องค์เล็กลงมาที่อยู่รายล้อม ปรางค์ประธาน มีทั้งหมด 4 องค์
  3. ระเบียงคด คือส่วนที่เชื่อมต่อ ระหว่างเมรุแต่ละเมรุเอาไว้ โดยรอบฐานประทักษิณซึ่งแต่เดิมจะมีหลังคารอบๆ
  4. พระอุโบสถ อยู่ทางด้านทิศตะวันออกนอก ระเบียงคด มีซากพระประธานปางสมาธิประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี
  5. ภาพปูนปั้น อยู่บริเวณด้านนอกของเมรุทั้ง 8 องค์ จะเป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติ

DSC_0070-2 DSC_0076-2   DSC_0142-2 DSC_0154-2 DSC_0163-2 DSC_0166-2  DSC_0186-2 DSC_0193_-2 DSC_0195-2 DSC_0210-2

ข้อมูลเพิมเติม

  • ที่ตั้ง : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
  • เวลาเปิด-ปิด : ทุกวันเวลา 08.00–18.00 น.
  • ค่าเข้าชม : คนไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท
  • แผนที่ : https://goo.gl/maps/ovvVtjM2gXyKZTdH9

Loading