งานประจำปีวัดหนองแขม 3 – 12 กุมภาพันธ์ 2566

งานประจำปีวัดหนองแขม วันที่ 3 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง บูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ชมภาพยนต์ ดนตรี ลิเก ตะกร้อลอดบ่วง ชมฟรีตลอดงาน

Loading