ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชศาลหลักเมืองและฉลองจังหวัดนนทบุรี ครบ 474 ปี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี 1 – 3 ธ.ค. 66

ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชศาลหลักเมืองและฉลองจังหวัดนนทบุรี ครบ 474 ปี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี 1 – 3 ธ.ค. 66 ร่วมสักการะศาลหลักเมือง พร้อมชมมหรสพต่างๆฟรีตลอดงาน

Loading